GFFG

Regels

Huisregels

  • Drugs en andere verdovende middelen zijn verboden!
  • Houd je zowel op de aanrij route als op het terrein aan de snelheid!
  • Men dient zich in en rondom het clubhuis te gedragen!
  • Het is niet toegestaan voor onbevoegde, om zich achter de bar te bevinden!
  • Het is niet toegestaan voor onbevoegde, om zich in de bestuurskamer te bevinden!
  • Respecteer een ieder zoals jezelf ook gerespecteerd zou willen worden!

Men dient zich te houden aan de huisregels.

Bedankt voor je medewerking.

GOODFELLAS Holland

Richtlijnen rijden in groepen

Hallo bikers,

Het seizoen is gelukkig weer begonnen en ik hoop dat we weer vele en veilige kilometers mogen rijden dit jaar. Daarom wil ik jullie deze richtlijnen geven, bijvoorbeeld als we met meerdere chapters rijden. Als je met of zonder road captain gaat rijden is het verstandig voordat je gaat rijden even een praatje maakt met de mederijders die dag. De meeste rijders weten wel wat de bedoeling is en vertel ik niets nieuws, maar misschien zijn er enkele dingen die anders of beter kunnen.Je kan bijvoorbeeld vragen wie er niet wil blokken, deze rijders kunnen dan beter vooraan achter de road captain rijden. Ik weet het, blokken mag eigenlijk niet, maar met een club rijden en er komen auto’s tussen…. Vind ik zeer vervelend en meer kans om elkaar kwijt te raken. Ik zeg ook niet dat je moet blokken, als je het niet veilig vind dan niet doen.

Daarom zijn er twee manieren om te blokken:

Manier 1:
Een of twee rijders ( bijvoorbeeld safety) gaan blokken waar nodig. Vlak achter de road captain rijd het groepje die niet blokken. De blokkers rijden iedereen voorbij en rijden dan weer naar voren. Bij deze manier dus in het praatje voor vertrek aangeven dat iedereen in de spiegel moet kijken wanneer de blokkers er aan komen en dus ruimte maken als dat nodig is. ZEER BELANGRIJK!

Manier 2:
Bij deze manier blokt iedereen, behalve als je aangegeven hebt van niet. Dus achter de road captain en de niet blokkers ga je blokken. Als iedereen voorbij is sluit je achter aan, je rouleert dus. Is bij een grote groep veiliger om te doen. Ook dit moet aangegeven worden bij het praatje vooraf natuurlijk.

Duidelijk moet ook zijn dat er in baksteen verband moet worden gereden en dat een ieder op dezelfde plek blijft rijden. Alleen in steden met stoplichten kan er gekozen worden naast elkaar te rijden om de groep korter en/of kleiner te maken. Laat ook geen grote gaten vallen in de groep, iemand die achteraan rijd moet soms hoge snelheden rijden om weer aan te haken! Bij vertrek liefst met een volle tank, laat de road captain tijdig weten wanneer er getankt moet worden.

Dus…. RIDE SAFE AND HAVE FUN

Motorrijden in het buitenland

Ga je op de motor naar het buitenland, dan krijg je te maken met wet- en regelgeving die verschilt van land tot land. Bereid je dus goed voor op je buitenlandse reis en gebruik daarbij de onderstaande informatie:

http://home/u154395p145081/domains/hdcgoodfellas.com/public_html.mag-nl.org/cms/index.php?page=vakantietips-internationaal